ALEXANDERSENTER.NO   -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, SENEBETENNELSE ...

VANLIGE SPØRSMÅL.

På denne siden vil jeg forsøke å besvare noen spørsmål jeg ofte får om Alexanderteknikken. Har du andre spørsmål, så kan du henvende deg til meg via tlf 22 43 63 83 eller post@alexandersenter.no.

Hvorfor kaller du timene ”undervisningstimer”?

Fordi vi er lærere. Vi lærer folk en mer naturlig måte å bruke kroppen på, etter teknikker utarbeidet av Alexander. Dette er teknikker som våre forfedre trolig brukte, og som vi selv har brukt som barn. Ved hjelp av kyndig veiledning kan vi gjenoppdage disse teknikkene i voksen alder.

Kan du kurere stive skuldre, ryggsmerter, whiplash, etc?

Jeg kan ikke garantere at du blir fullstendig kvitt alle plagene, men teknikken kan være til stor hjelp. Jeg kan lære deg en bedre måte å bruke kroppen på, som i sin tur vil gjøre at du fortere vil merke fremgang. Mange smerter skyldes ubevisst, feilaktig bruk av kroppen. Ved å gå til roten av problemet og korrigere feilene, er sjansene gode for bedring.

Hvorfor kalles det "Alexanderteknikken"? Hvorfor ikke en mer relevant betegnelse?

Alexander brukte selv betegnelsen. Siden har den blitt stående. Mange Alexanderlærere liker den. Den er lite avgrensende og gir større rom for tolkning. Å beholde betegnelsen er også et uttrykk for respekt og takknemlighet overfor Alexanders innsats.

Hva slags klær bør man ha på seg til timene?

Ledige og komfortable klær. Noe man også bør bruke til daglig. Mange moderne klær hemmer våre naturlige bevegelser.

Hvor mange timer trenger jeg?

Et vanlig spørsmål, som er vanskelig å besvare. Folk vil gjerne vite hvor lang tid det vil ta, hvor ofte de bør komme og hvilke utgifter det innnebærer. Men behovene våre er individuelle, og vi har ulik lærings- hastighet. Noen har behov for å bli kvitt smerter eller for å lære å bevege seg på en ledigere måte. Andre har behov for å forbedre teknikken i forhold til en yrkesutøvelse, eller for å bli mer attraktive gjennom en bedre kroppsholdning. For å nevne noe. Det kan ta uker, måneder eller år å nå målet man har satt seg. Alt tar tid. Men èn time er uansett bedre enn ingen time. Prøv det, så finner du selv ut hvor lenge du ønsker å gå - alt etter hvilken nytte du har av det. Jeg vil uansett gi deg min vurdering av situasjonen.

Hvor lang tid tar det før jeg merker noen fremgang?

Det varierer fra person til person. De fleste vil merke noe med det samme. Andre vil ikke merke stort før det har gått en tid. Enkelte resultater av læringsprosessen - for eksempel smidigere ledd - vil komme gradvis.

Hva gjør man i løpet av en time? (se dokument "AT lesson")

Kan det sammenlignes med meditasjon?

Ja, på sett og vis. Arbeidsformen er stille og reflekterende. Den krever at eleven er fokusert, og oppmerksom på egne tanker, følelser og kropp. Økt bevissthet om dette ligger til grunn for å kunne velge andre og bedre måter å bruke kroppen på.

Handler teknikken bare om kroppen, eller involverer den også sinnet (the mind)?

I forenklet form kan man si at sinnet (the mind) består av tre hovedkomponenter:

  1. Tanker
  2. Følelser. Følelser er ikke tanker, men man kan tenke om følelser. Ifølge Alexanderteknikken påvirker tanker og følelser hverandre gjensidig, og kontinuerlig. De inngår i en helhet.
  3. Persepsjon. Persepsjon handler om det vi erfarer gjennom sansene våre, hvordan vi erfarer kroppen vår, kroppens balanse og posisjon, etc. Dette er ikke tanker, men vi kan tenke om det vi sanser. Iblant kan det være godt å bare sanse, og slippe å tenke og føle så mye! Denne delen av sinnet (the mind) har i stor grad blitt påvirket av vårt travle, moderne samfunn. Vi utsettes for så mye inntrykk at vi har mistet fokuset på hva som skjer i kroppen vår. Vi tror den klarer seg greit. Men faktum er at bortimot 90% av befolkningen i den vestlige del av verden sliter med ryggproblemer. Vi bruker kroppen på feil måte og vet lite om hvordan vi bør sitte, stå og bevege oss. Det er for eksempel vanskelig å vite hva som er rak kroppsholdning. Det er ifølge Alexanderteknikken noe helt annet enn en soldats oppfatning av å stå rett. Barn vet dette intuitivt, og det er dette vi ønsker å lære bort.

Ved hjelp av Alexanderteknikken forsøker man å skape bedre balanse og samspill mellom de tre komponentene av sinnet (the mind), ved å undersøke hvordan de påvirker kroppen, og dernest foreta de nødvendige korrigeringer. Dette vil igjen få konsekvenser for hvordan vi tenker og føler. Slik fortsetter det, i en kontinuerlig, gjensidig påvirkning.

Er Alexanderteknikken en form for healing?

Nei, ikke slik vi ser det. Men den kan ha en helbredende virkning, i likhet med mange andre typer behandlings- og terapifomer. Vi er først og fremst lærere som underviser og instruerer elever. Vi driver ikke med healing. Det vi har til felles med healere, er at vi jobber med hendene.

Hva kan Alexanderteknikken brukes til?

Det aller meste, ser det ut til. Etter over 30 år som Alexanderlærer, blir jeg fortsatt overrasket over hva folk får ut av det. De fleste som oppsøker en Alexanderlærer, kommer fordi de har et fysisk problem, f.eks. vond rygg, stiv nakke, verkende skuldre, senebetennelse, hodeverk, hes stemme, pustevansker osv. Likevel opplever svært mange at Alexanderteknikken gir positive ringvirkninger også på andre områder, både psykisk og følelsemessig.

Er Alexanderteknikken en filosofi, en religion eller en spirituell retning?

Den er verken en religion eller en spirituell retning, men den kan være en spore til ettertanke. Det ligger mye tenkning bak teknikken, og det er opptil enhver å ta til seg det man måtte ønske. Det er all grunn til å undre på hvorfor vi er så lite bevisste, hvorfor vi lever så stressende liv og hvorfor vi har kropper som fungerer så dårlig.

Teknikken kan også være nyttig for folk som er opptatt av det spirituelle. Å løse opp fysiske - og i mange tilfeller også mentale - spenninger, kan blant annet gjøre det lettere å drive med yoga, "martial arts" og ulike former for meditasjon. Alexanderteknikken er med andre ord godt forenlig med et religiøst eller spirituelt ståsted. Den blir av mange sammenlignet med zen-buddhisme.

Kan man oppleve ubehagelige reaksjoner etter en Alexandertime?

Man kan bli litt øm enkelte steder, og ofte kan man oppleve en midlertidig forverring av symptomene. Har man vært anspent over lengre tid, kan det i starten gjøre litt vondt å løse opp spenningen. Men vi jobber på en svært skånsom måte.

Hjelper det å lese om Alexanderteknikken?

Mange oppsøker en Alexanderlærer fordi de har lest om det et eller annet sted. Jeg tror det kan være nyttig å lese om Alexanderteknikken underveis i læreprosessen. Men det er langt fra noen nødvendighet. Den beste læringen skjer i møtet med Alexanderlæreren. Man lærer ved å erfare teknikken på kroppen. Det holder ikke med boklig lærdom.

Bør jeg rådføre meg med legen min før jeg oppsøker en Alexanderlærer?

De fleste leger i Norge har ikke kjennskap til Alexander-teknikken, selv om de kanskje har hørt navnet. Enkelte leger anbefaler teknikken. I England er Alexanderteknikken en del av det offentlige helsevesenet. Slik er det ikke i Norge. Det skader uansett ikke å rådføre seg med en lege.

Du snakker om sinnet (the mind) og kroppen. Men det sies lite om sjelen. Er et slikt begrep inkludert i ditt arbeid?

Nei, ikke direkte. For mange er dette en privatsak. Det fins så mange ulike oppfatninger og filosofiske retninger. Jeg vil helst unngå religiøse diskusjoner midt i en time. Det vil virke forstyrrende og ta fokuset vekk fra arbeidet. Men når spørsmålet først er brakt på bane, er jeg personlig av den oppfatning at vi består av mer enn bare kropp og sinn (mind). Det bidrar til å gi en retning i livet og kan derfor også være relevant for arbeidet vi gjør. Hvorfor stresser vi så mye? Hvorfor verdsetter vi ikke kroppen vår i større grad? Hvorfor er vi så redde? Fins det noen mening med livet? Hvorfor har vi så lav selvtillit? Er det noen der ute som bryr seg? Og så videre. Slike spørsmål kan det være mer hensiktsmessig å ta opp med en psykoterapeut/samtaleterapeut eller en prest. I den grad slike spørsmål er relevante i forhold til Alexander-teknikken, så er fordi de på en eller annen måte påvirker kroppen vår. Er vi triste eller deprimerte, så avspeiles det i kroppsholdningen vår. Derfor kan det i visse tilfeller også være nyttig i en Alexandertime å være innom slike spørsmål.

ALEXANDERSENTER.NO   -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, HODEPINE ...