ALEXANDERSENTER.NO   -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, SENEBETENNELSE ...

HVORDAN FOREGÅR EN TIME?

Det er vanligvis en behagelig og berørende opplevelse for en elev når muskelspenninger han/hun lenge har gått med, begynner å slippe taket. Man kan derfor si at Alexander-teknikken fungerer terapeutisk. Likevel kalles det ”undervisning” fordi elevene lærer noe som kan brukes i hverdagen. Elevene er ikke passive pasienter. Læringen foregår ikke bare på den tradisjonelle måten, hvor kunnskapen formidles og tilegnes verbalt og kognitivt. Mye av læringen av Alexanderteknikken foregår ved hjelp av persepsjonsapparatet, dvs sansene våre. Elevene lærer gjennom å erfare kroppen på ulike måter, uten at man nødvendigvis må tenke på det som skjer. Dermed er det ikke sagt at tenkning og refleksjon ikke er en viktig del av undervisningen, for det er det også.

Hvordan foregår en vanlig time? Alle timer er forskjellige. Alexanderteknikken handler om å arbeide med kroppsholdning og muskelspenninger, ved hjelp av bevegelser. Det foregår på ulike måter; liggende, sittende eller stående på gulvet, avhengig av hva man trenger å jobbe med. Jeg kan for eksempel be en elev om å gjøre noen enkle, dagligdagse bevegelser, som å reise seg fra en stol og sette seg igjen, eller gå noen skritt, mens jeg veileder ved hjelp av hendene. En viktig del av en Alexanderlærers utdanning handler om å lære å bruke hendene, blant annet til å løse opp stram muskulatur, øke elevens kroppsoppmerksomhet, foreta justeringer og hjelpe eleven til å finne alternative måter å bevege seg på. Vi underviser også ved hjelp av verbal instruksjon. Målet er ikke å ”behandle ” vekk ubehagelige og ofte ubevisste symptomer, men å lære eleven bedre måter å bruke kroppen på. For eksempel behandler vi ikke en øm skulder ved hjelp av massasje. Vi lærer eleven en annen måte å bruke skuldermuskulaturen på.

Etter en tid vil arbeidet omfatte mer komplekse, dagligdagse aktiviteter, alt etter hva eleven ønsker å jobbe med. Det kan dreie seg om å løfte ting, bøye seg, bruk av ulike typer utstyr eller tungt verktøy, husarbeid, eller lignende – eller mer statiske typer aktiviteter, som å jobbe med datamaskin. Det kan også dreie seg om helt andre aktiviteter, som ulike typer idrett, bruk av musikkinsintrumenter, yoga-trening, stemmebruk, sang, dans, etc. (I England er Alexander-teknikken blitt spesielt populær blant skuespillere, sangere, musikere, dansere og idrettsutøvere. Men den er like aktuell for andre yrkesgrupper også).

Noen har kanskje opplevd ”perfekte” bevegelser, hvor timingen stemmer og alt flyter som det skal. For eksempel mens man har spilt et musikkinstrument, drevet med idrett eller vandret i naturen. I hverdagslivet opplever man ikke dette så ofte. Gjennom arbeidet med Alexanderteknikken vil man gradvis begynne å få slike opplevelser - og ikke minst forstå hvorfor man får det. Det fins universelle prinsipper for bevegelse, som blant annet handler om balanse og gravitasjon. Følger man ikke disse, vil man falle. Iblant gjør vi også det. Det har ikke minst å gjøre med hvordan vi holder hodet, som faktisk veier så mye som 5-6 kilo. Alexanderteknikken er i stor grad basert på hvordan man bruker nakken og hodet, fordi det har stor innvirkning på resten av kroppen. Moderne forskning har vist at hodevekten fordobles dersom hodet bare er tre-fire centimeter forskjøvet i forhold til en rett linje fra ryggraden og opp.

Ofte kan vi merke at nakken føles spent, sliten eller stiv. Det kan etter hvert bli et kronisk problem. Et vanlig problem i vårt samfunn. Det vi ofte ikke er klar over, er at det er en vane, og at den kan endres. Det dreier seg om gamle vaner vi ubevisst har utviklet, som en følge av livsstilen i vårt moderne, siviliserte samfunn (dårlig sittestilling, bilkjøring, bruk av pc, etc). Helt fra vi var små har vi gradvis tilpasset oss en menneskeskapt verden. Evne til å tilpasse seg er viktig i en verden som stadig er i endring. Men i vår tid har endringene skjedd så raskt at vi ikke har visst hvordan vi skal tilpasse oss. Dermed har vi kommet skjevt ut. Vi har i stedet utviklet muskelspenninger, uten å være klar over det.

Vi lever i en verden full av stress, og tempoet er høyt. Når vi er stresset, er vi mindre oppmerksomme på kroppen. Etter hvert blir det en vane.

Å skylde på ytre påvirkning eller dårlig livsstil hjelper lite. Vi kan til en viss grad endre livsstil, men det kan være vel så nyttig å lære å tilpasse seg omverdenen på en måte som er mindre skadelig for oss. Det er fullt mulig å bli mer bevisst våre ubevisste vaner, og lære hvordan de kan endres. Det er dette jeg underviser mine elever i.

ALEXANDERSENTER.NO   -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, HODEPINE ...