ALEXANDERSENTER.NO   -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, SENEBETENNELSE...

ALEXANDERTEKNIKKEN.

..........er en teknikk for å forbedre måten vi er på, både i hverdagen og i yrkeslivet, med hovedfokus på hvordan vi bruker kroppen.

Små barns kropper utvikler seg på en naturlig måte. Samspillet mellom kroppsdelene fungerer godt, og det er få spenninger. De ser ut til å like å bevege seg, og det er inspirerende å se på dem. Etter hvert endrer dette seg. Større barn og tenåringer begynner å påvirke den naturlige utviklingen. For å bli akseptert av omgivelsene, må man tilpasse seg kravene fra en moderne verden. Dette skaper spenninger, både i kropp og sinn. Dette skjer på ulike måter, fordi vi er forskjellige.

Gjennom kroppsholdningen vår uttrykker vi noe om oss selv. Iblant spenner vi oss og bruker musklene på feil måte. Det medfører at vi blir trøtte og slitne. Deler av kroppen kan kollapse, samtidig som muskelspenningen øker i andre deler for å kompensere for dette. For å bøte på dette, tyr mange til ulike former for trening. Gjennom denne typen trening bruker man det som kalles ”hvite muskelfibre”. Disse vil da vokse og bli dominerende i forhold til de ”røde muskelfibrene”. Det er de røde muskelfibrene som har med vår ”naturlige” kroppsholdning å gjøre. De røde muskelfibrene blir gradvis mer inaktive etter hvert som man trener opp de hvite muskelfibrene. Derfor er det ikke tilstrekkelig med konvensjonell trening. (Her kommer Alexander-teknikken inn, med sitt fokus på kroppsholdning, røde muskelfibre og tenkemåte.)

Hvor mye mister vi av vår naturlige væremåte etter hvert som vi tilpasser oss det moderne samfunnet – og i hvilken grad er det mulig å gjenoppdage barnets spontane væremåte?  F. M. Alexander (1869-1956) var en australsk skuespiller. Han viste at det var mulig å oppnå dette, iallfall til en viss grad. Han fikk problemer med stemmebruken, og skuespillerkarrieren sto i fare. Med utgangspunkt i disse problemene og med seg selv som forskningsobjekt, oppdaget han etter mange års studier en rekke subtile og ubevisste vanemønstre hos det moderne mennesket. Han fant at mange av disse fungerte dårlig og at omfanget gradvis har tiltatt. Som følge av den industrielle revolusjon tilpasset mennesket seg bruken av maskiner, på samme måte som man i dag tilpasser seg kommunikasjons- og datateknologien. I dag bruker vi en stor del av tiden vår på å sitte: i myke, behagelige stoler, i biler, foran ulike typer skjermer, etc. Vi har vent oss til å sitte på uheldige måter. Kroppen er ikke skapt for å sitte så mye. Det har skapt problemer for oss. For eksempel har det blitt stadig mer vanlig med ryggproblemer.

Alexander fant ut at forstyrrelsen i den naturlige balansen i kroppen primært skjer i den øvre del av kroppen - først i nakke og skuldre, deretter i resten av overkroppen. Det skapes unødvendige spenninger. Han lærte seg en måte å fokusere på (”directing”) som reduserte muskelspenninger, også når det gjaldt hverdagslige gjøremål. Han oppdaget at han ved hjelp av hendene kunne lære andre å bruke kroppen riktig og bli kvitt plager. Han oppnådde imponerende resultater. Folk lærte å bevege kroppen på en ledigere og ”lettere” måte. Mange opplevde en forbedring, og andre ble helt kvitt sine plager. De lærte en teknikk som kunne brukes til å håndtere komplekse og smertefulle fysiske plager, som for eksempel ryggsmerter og nakkespenninger. Slike fysiske plager er signaler fra kroppen om at noe er i veien.

Teknikken som Alexander utviklet, er basert på en del vekjente prinsipper, for eksempel at 2/3 av hodets vekt i oppreist stilling ligger på kroppens forside, og 1/3 på baksiden. Det innebærer at det trengs kraftige muskler i nakken for å oppveie gravitasjonskraften av det ”fortunge” hodet. Kroppens balanse avhenger i stor grad av samspillet mellom disse to. Naturens hensikt med en slikt skjev vektfordeling er å gjøre det lettere for mennesket å bevege seg framover. I vår stressende, moderne verden har vi en tendens til å stramme nakkemusklene og trekke hodet bakover og nedover. Hjernen kompenserer for dette ved å skyve nakken forover. Dermed blir hodet stående lenger fram enn det bør gjøre. Moderne forskning har vist at hvis hodet – som veier 5-6 kg – bare er en ”inch” forskjøvet, så dobles vekten. Det gjør at ryggraden utsettes for ekstra belastning, i likhet med resten av kroppen.

ALEXANDERSENTER.NO <  -   ALEXANDERTEKNIKK I OSLO   -   RYGGPROBLEMER, NAKKESMERTER, HODEPINE ...